Фінансовий аудит – запорука захищеності бізнесу

Аудит облікової політики – необхідна та корисна процедура, завдяки якій підприємство чи компанія отримує можливість захистити бізнес від невиправданих трат, вдосконалити ведення податкової та бухгалтерської документації. Наші фахівці готові провести вказану процедуру оперативно та з урахуванням законодавчих вимог.

Аудиторська перевірка бухгалтерської звітності, аналіз дотримання облікової політики та вибірковий моніторинг організовується у відповідності до міжнародних стандартів, які діють на теренах України.

Фінансовий аудит організації: суть послуги

Аудит бухгалтерської звітності організації проводиться шляхом тестування відомостей та інших видів звітно-фінансової документації з метою встановлення її відповідності загальноприйнятим нормам. Окрім цього, дається професійна оцінка ефективності формування облікової політики конкретного підприємства, фірми чи компанії. У тому числі, здійснюється моніторинг роботи управлінського персоналу, що проводив внутрішній фінансовий аудит, та дається загальна оцінка принципів формування та ведення звітної документації.

Спектр послуг нашої компанії передбачає наступні пункти:

 • Огляд фінансової звітності. Це загальна процедура, яка визначає відповідність фінансової звітності реальному положенню справ компанії. При цьому фахівці керуються стандартами МСФЗ та статтями українського законодавства.
 • Аналіз облікової політики організації. Процедура передбачає більш детальний та повноцінний розгляд документального наповнення компанії, а саме повноти, достовірності та правильності відображення фінансових операцій. Серед іншого, професійному моніторингу піддається і податкова облікова політика компанії.
 • Моніторинг дотримання національних та міжнародних норм. Якщо облікова політика організації не співпадає з правилами державної нормативно-правової бази, то її не можна назвати коректною. Звідси випливають штрафні санкції та нарахування, яких можна запобігти, вчасно звернувши увагу на важливі моменти.
 • Огляд внутрішнього управління та оцінювання ризиків. Фінансовий контроль і аудит у сфері ризик-менеджменту дозволяє знайти слабкі місця у галузі управління компанією і спрогнозувати можливі проблеми з регулюванням бізнесу у майбутньому. Отже, розробка облікової політики, що базується на висновках аудиту, буде найбільш прийнятна у розрізі подальшого розвитку організації.

 

У результаті перевірки клієнт отримує два юридично вагомих документа: перший – безпосередньо звіт, щодо стану фінансової документації компанії, а другий – для внутрішнього користування. Останній висвітлює можливі ризики, виявлені бухгалтерські та управлінські помилки, та включає рекомендації по їх найшвидшому усуненню.

Додаткові сервіси: повний перелік

Аудит облікової політики організації включає в себе ряд додаткових опцій в залежності від потреб замовника:

 • Огляд стану дохідно-витратної документації.
 • Моніторинг звітних відомостей по збереженим активам.
 • Підтвердження авансових платежів та фінансових надходжень.
 • Огляд інвентаризаційних облікових паперів.
 • Наочне інспектування майнової бази підприємства чи організації.
 • Наявність співпадання підтверджувальних документів та розкриття їх у обліковій звітності.
 • Детальний аналіз оформлених договорів та угод.

 

Крім названих процедур, спеціалісти нашої компанії надають консультаційну допомогу у сегменті «облікова політика бухгалтерського обліку». Якщо персонал організації потребує повноцінного навчання загальним процедурам обліку, фахівці нададуть кваліфіковану допомогу по цим питанням.

Вибірковий фінансовий облік і аудит: експрес-перевірка у зручному форматі

Аудит і фінансовий консалтинг компанії може проводитися сегментарно. Нерідко у процесі діяльності виникають ситуації, які потребують перевірки функціональності конкретної ділянки. Наше агентство надає послуги, що відносяться до цього напрямку. Частковий фінансовий аудит компанії починається з чіткої постановки задач, які формує замовник. На основі озвучених завдань фахівці проводять перевірку звітності у вказаному сегменті. В результаті клієнт отримує повноцінний аналіз окремих сфер, згідно заявленому запиту.

Перевага часткового аудиту полягає у тому, що процес відрізняється коротшим терміном виконання без втрати якості, та дозволяє швидко перевірити проблемні сектори бізнесу. Відповідно, з’являється можливість термінового складання стратегії виходу з ситуації, що склалася.

Незалежний аудиторський контроль допомагає ефективніше контролювати бізнес-процеси, збільшує інвестиційну привабливість компанії та оптимізує коефіцієнт довіри користувачів за рахунок прозорості ведення справ

Чому саме ми: переваги співробітництва

Незалежне оцінювання фінансового стану компанії чи підприємства висококваліфікованими співробітниками нашого агентства дозволяє отримати наступні переваги:

 • Чітке дотримання вимог та строків, згідно укладеного контракту.
 • Детальна перевірка звітності, відповідно державним нормам та правилам НСБО.
 • Професійний підхід досвідчених фахівців до аудиторської справи.
 • Мінімізація ризиків накладання штрафних санкцій та виникнення пені.
 • Надання повного пакету оціночних документів для пред’явлення за вимогою.
 • Абсолютна конфіденційність інформації.
 • Економія часу на складанні звітних паперів.

 

У колективі нашої компанії працюють аудитори з професійним стажем не менше, ніж три роки, тому при співробітництві замовник може розраховувати на отримання документу-звіту з дотриманням юридичних, фінансових та податкових аспектів у повному обсязі.

З приводу замовлень, а також за довідками та консультацією варто звертатися по номеру телефону, на будь-який з популярних месенджерів Viber або Telegram, надсилати листи на електронну адресу офіційного сайту компанії.

Якісний аудит гарантує позбавлення від подальших фінансових проблем!

Коментарі закриті.

Замовте послугу прямо зараз